Persoonsgebonden budget

U kunt thuiszorg of thuisverpleging van Hoppenbrouwer Care4you inhuren met het PGB voor praktische uitvoering van bv 24-uurs zorg. Met uw PGB houdt u zelf de controle over de hulp die u krijgt en wenst. U maakt zelf afspraken over de dagen en tijden waarop u zorg ontvangt, hoeveel u daarvoor betaalt en wat er precies moet gebeuren.

Hoe vraagt u PGB aan?

U heeft een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om in aanmerking te komen voor een PGB vanuit de AWBZ. Dit hoeft niet via uw (huis)arts of andere instanties, u kunt u melden bij het CIZ.

In de indicatie die het CIZ afgeeft staat voor welke zorg u een vergoeding krijgt, Om hoeveel zorg het gaat en hoelang u recht heeft op deze zorg. Hierna rekent uw zorgkantoor de hoogte van uw persoonsgebonden budget uit. Dit doet het zorgkantoor op basis van een vaste tarievenlijst van het ministerie van VWS. Het zorgbudget krijgt u op uw eigen rekening gestort.

U kunt nu zelf de zorg die u wenst inkopen. Dit kan via Hoppenbrouwer Care4you.